Wednesday, 2 September 2015

Sukki Singapora on Kiss 92 FM


Hello from Kiss 92 FM with these gorgeous guys :) #SingaporeBurlesque #BoudoirNoire #kiss92 #sukkisingapora #sukki #desiburlesque #singaporean

No comments:

Post a Comment